Preventivní programy
Pro které pojištěnce je určen Program péče o pojištěnce pracující v riziku?

Tento program je určen pro zaměstnance vojenských zařízení, zdravotnických zařízení, vývojových, výzkumných a dalších pracovišť, kterým hygienická služba přiznala kategorii rizikového pracoviště. Poskytnutí tohoto příspěvku prevence je zpravidla řešeno systémově smlouvou mezi zaměstnavatelem a pojišťovnou. Další informace zde.

21.12.2015,