Preventivní programy
Za jakých podmínek proplácíte příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci?

Pojišťovna může poskytnout příspěvek ve výši do 250,-Kč na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci pojištěncům, kterým nenáleží takový příspěvek z jiného programu rozšířené zdravotní péče. Pojištěnec si může vybrat některou z aktivit, které jsou vyjmenovány v podmínkách pro poskytnutí tohoto příspěvku. Na jinou, než v podmínkách uvedenou aktivitu, se příspěvek neposkytne. Další informace zde.

21.12.2015,