Studenti
Jaké příspěvky lze poskytnout studentovi?

Na očkování proti meningitidě do výše 1000 Kč za rok, na očkování a přeočkování proti klíšťové encefalitidě; příspěvek může být poskytován v plné výši prokázaných nákladů na očkovací látku (1, 2 nebo 3 očkovací látky) do výše 700 Kč za rok. Očkování musí být realizováno do dosažení stanovené horní věkové hranice (26 let). Další příspěvek na očkování při výjezdu do států, kde je povinné či doporučené očkování proti žloutence typu A a B, a to do výše 1000 Kč za rok, dále na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci podle indikace lékaře, na základě prokázaných nákladů, do výše 300 Kč za rok; poskytnutí je omezeno ve stejném rozsahu, jako u programu „Děti“ a u programu „Dospělí“, další příspěvek do výše 1.200 Kč jedenkrát za dobu studia na OU, SOU, SŠ, VŠ na ozdravný pobyt (lyžařský výcvik, studijní pobyt v přírodě), který trvá nejméně 5 dnů včetně dne příjezdu a odjezdu.
Více zde.

21.12.2015,