Studenti
Jsem student, nabízí VoZP nějaký příspěvek studentům?

Ano, pro tuto skupinu pojištěnců nabízíme program STUDENT. Program je určen studentům, kteří se připravují na budoucí povolání studiem na odborném učilišti, středním odborném učilišti, střední škole, anebo na vysoké škole, a to od věku 12 let do dovršení 26 let věku. Dvanáctiletá hranice se vztahuje na studenty víceletých gymnázií. Více zde.

21.12.2015,