Studenti
Studium mimo EU - jaké mám povinnosti ke ZP? SŠ, VŠ

  • Vyslán na studium školou v ČR – bude stále českým studentem a ZP bude hradit i nadále český stát.
  • Školu si zajistím sám, pak je rozhodující, zda MŠMT uznalo školu na roveň studia v ČR. 
    • MŠMT uznalo studium - jste dále pojištěn jako student a ZP hradí stát
    • škola není uznaná – zdravotní pojištění si hradíte jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) nebo pokud víte, že studium bude probíhat více jak ½ roku a budete po celou dobu pojištěn komerčně na cesty do zahraničí u některé z komerční pojišťovny, můžete využít § 8, odst.4. z.č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a své ZP oznámit odchod na dlouhodobý pobyt. Po celou dobu DP nejste povinen platit zdravotní pojištění v ČR.

21.12.2015,