Studenti
Přerušil jsem studium na vysoké škole a pracuji příležitostně na základě dohody o pracovní činnosti. Je mi 24 let. Musím platit pojistné na zdravotní pojištění a v jaké výši?

Student vysoké školy starší 26 let byl do 31. 12. 1998 ještě považován za nezaopatřené dítě a byl zařazen v kategorii, za kterou platil pojistné na zdravotní pojištění stát. Od 1. 1. 1999 však nemá student starší 26 let nárok na zařazení do kategorie “nezaopatřené dítě”. Do osmého dne po 26. narozeninách je jeho povinností přihlásit se na zdravotní pojišťovně do kategorie plátců pojistného osob bez zdanitelných příjmů a platit pojistné na zdravotní pojištění v minimální výši. Z uvedeného vyplývá, že následující měsíc po dovršení věku 26 let již nejste nezaopatřené dítě, ale stáváte se osobou bez zdanitelných příjmů a pojistné na zdravotní pojištění si musíte platit sám ve výši 1 337,– Kč měsíčně, od 1. 1. 2016).

21.12.2015,