Studenti
Přerušil jsem studium na vysoké škole a pracuji příležitostně na základě dohody o pracovní činnosti. Je mi 24 let. Musím platit pojistné na zdravotní pojištění a v jaké výši?

Jestliže po přerušení studia na vysoké škole pracujete příležitostně na základě dohody o pracovní činnosti, jde o pracovně právní vztah, který zakládá účast na nemocenském pojištění, a zaměstnavatel je povinen za Vás odvádět pojistné na zdravotní pojištění. V období, kdy nepracujete na základě dohody o pracovní činnosti a trvá přerušení studia na vysoké škole, se na Vás pohlíží jako na osobu bez zdanitelných příjmů a musíte platit minimální výši pojistného, tzn. měsíčně 1 337,– Kč (od 1. 1. 2016).

21.12.2015,