Studenti
Studuji v zahraničí (USA). Mohu být po tuto dobu stále pojištěn u VoZP ČR nebo se mi pojistný vztah přerušuje? Co v této souvislosti mám zdravotní pojišťovně oznámit?

Můžete být po dobu studia stále pojištěn u VoZP ČR, ale je na Vás pohlíženo jako na osobu bez zdanitelných příjmů a musíte měsíčně uhradit minimální výši pojistného, tj. 1 337,– Kč měsíčně (od 1. 1. 2016). V případě, že toto pojistné platit nechcete a Váš pobyt v zahraničí bude delší jak 6 měsíců, platí u Vás ustanovení o dlouhodobém pobytu v cizině, pokud o tomto pobytu učiníte předem písemné prohlášení u své zdravotní pojišťovny, vrátíte český průkaz zdravotního pojištění a po příjezdu zpět do ČR doložíte doklad o zdravotním pojištění (lze i od komerční pojišťovny) za celé období pobytu v cizině.

Výjimkou z výše uvedeného je situace, pokud škola, kterou v USA studujete, je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR postavena na roveň školám českým. V takovém případě by za Vás platby zdravotního pojištění hradil stát a nebylo by nutné provést odhlášení z pojištění v ČR. Uvedené však platí pouze u osob do 26 let věku. Stejný postup je i u studia v cizině, pokud česká škola potvrdí, že se jedná o studium jejich školy (nesmí být studium na české škole přerušeno).

21.12.2015,