Zaměstnavatelé
Zaměstnankyně mi při nástupu sdělila chybnou zdravotní pojišťovnu. Při kontrole vzniklo dlužné pojistné i penále. Kdo je povinen penále hradit? Zaměstnavatel nebo zaměstnanec?

V den nástupu do zaměstnání je zaměstnanec povinen sdělit svému zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn. Stejnou povinnost má i tehdy, stane-li se pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny v době trvání zaměstnání. Tuto povinnost musí splnit do osmi dnů ode dne změny zdravotní pojišťovny. Přijetí takového sdělení je zaměstnavatel povinen pojištěnci písemně potvrdit, protože zákon dává zaměstnavateli právo požadovat na zaměstnanci úhradu penále, které musel zaplatit zdravotní pojišťovně za opožděnou platbu pojistného, pokud k tomuto zpoždění došlo z důvodu neoznámení nebo opožděného oznámení změny zdravotní pojišťovny zaměstnancem.

21.12.2015,