Zaměstnavatelé
Můžeme zdravotní pojišťovně hlásit příslušným kódem zaměstnance, který ještě nemá výměr důchodu, ale je mu již oznámeno, že mu bude poskytnuta záloha na důchod?

Takového zaměstnance nelze zdravotní pojišťovně hlásit jako "poživatele důchodu", neboť poživatelem důchodu ještě není. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, totiž stanoví, že poživatelem důchodu je osoba, které byl důchod přiznán podle předpisů o důchodovém pojištění. Ve vašem případě však ještě důchod rozhodnutím přiznán nebyl. Je tedy třeba vyčkat vydání rozhodnutí a pokud bude důchod přiznán zpětně, splnit oznamovací povinnost.

21.12.2015,