Zaměstnavatelé
Naše zaměstnankyně, která pracuje na plný pracovní úvazek, požádala v období jarních prázdnin o týden neplaceného volna, aby mohla s dětmi (1. a 3. třída) jet na hory. U této zaměstnankyně jsme odvedli pojistné z vyměřovacího základu pro neplacené volno. Postupovali jsme správně, nebo jsme tuto zaměstnankyni poškodili, když čerpala neplacené volno z důvodu osobní, celodenní a řádné péče o 2 děti do 15 let?

Postup byl správný. V případě, který uvádíte, byla skutečně povinnost zaplatit pojistné z vyměřovacího základu pro neplacené volno, a to z toho důvodu, že nebyla splněna podmínka stanovená v § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Touto podmínkou totiž je, aby osobní, celodenní a řádná péče o děti v uvedeném věku trvala po celý kalendářní měsíc. Vzhledem k tomu, že vaše zaměstnankyně o děti takto pečovala pouze po dobu 1 týdne, kdy čerpala neplacené volno, bylo třeba pojistné odvést. Za osobu, která pečuje celodenně o dítě do 7 let nebo dvě a více dětí do 15 let a za kterou je z toho titulu plátcem ZP stát, se považuje osoba,která nemá žádné příjmy po celý kalendářní měsíc. Navíc je nahlášena u ZP kódem "L".

Žena v uvedeném příkladu nemůže být nahlášena u ZP kódem "L" protože má příjem. Není za ní plátcem stát, protože na tak velké děti nepobírá rodičovský příspěvek a má proto povinnost prostřednictvím svého zaměstnavatele v době neplaceného volna, které netrvá celý měsíc, odvést ZP alikvotní část pojištění z MM. Délka pracovního úvazku tu nemá vliv.

V případě neplaceného volna na celý měsíc by doložila svému zaměstnavateli celodenní péči, ten by ji u ZP nahlásil kódem "L" a potom by za ní byl plátcem stát. Po ukončení neplaceného volna by ji znovu zaměstnavatel odhlásil z kategorie "L" a byla by zase zaměstnanec s povinností účasti na ZP ve výši 4,5% z hrubé mzdy.

Stát by platil pojistné za ženu (otce) pouze v případě, že by na dítě zaměstnaný rodič ještě pobíral rodičovský příspěvek a současně by plnil podmínku celodenní péče, která je splněna i v případě, že dítě předškolního věku navštěvuje předškolní zařízení na dobu, která nepřevyšuje 4 hodiny denně. Na takového zaměstnance by se minimální výměřovací základ nevztahoval.

21.12.2015,