Zdravotní péče
Provádí VoZP ČR úhradu léků a pomůcek zdravotnické techniky předepsaných nesmluvním ošetřujícím lékařem?

Zdravotní pojišťovny mohou uhradit pouze takové léky a zdravotní pomůcky, které jsou předepsány lékařem v souvislosti s poskytnutím nutné a neodkladné péče.

21.12.2015,