Zdravotní péče
Mám nárok na uhrazení dopravy do zdravotnického zařízení?

Nárok na dopravu dopravní zdravotní službou jako takový neexistuje. Dopravu pacienta indikuje registrující praktický lékař nebo ošetřující lékař v závislosti na zdravotním stavu. Musí jít o takový zdravotní stav, který jednoznačně neumožňuje nemocnému dopravit se do zdravotnického zařízení veřejnou dopravou nebo svépomoci a lékař dopravu v takovém případě je povinen odůvodnit v předepsaném tiskopise, který slouží jako příkaz k dopravě pacienta pro dopravní zdravotní službu.

21.12.2015,