Zdravotní péče
Kde a jakým způsobem si mohu stěžovat, pokud nejsem spokojena s kvalitou ošetření u lékaře?

Můžete si stěžovat jak u vedoucího zdravotnického zařízení, tak u jeho zřizovatele, dále se můžete obrátit na Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru nebo Českou lékárnickou komoru. Svoji stížnost můžete současně uplatnit u příslušného orgánu státní správy, které zdravotnické zařízení zaregistrovalo nebo je jeho zřizovatelem, popř. u Vaší zdravotní pojišťovny.

21.12.2015,