Zdravotní péče
Jak postupovat v případě úhrady zdravotní péče přímo v ordinaci lékaře – má na to lékař právo?

Lékař může požadovat přímou úhradu za poskytnutou péči v případě, že není ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou pojištěnce, nebo v případě, že je pojištěnci poskytnuta zdravotní péče nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Pojištěnec musí být vždy s podmínkami a výší úhrady seznámen před poskytnutím zdravotní péče. Ta může být poskytnuta za přímou úhradu pouze s jeho souhlasem.

Na zdravotní péči nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění musí mít zdravotnické zařízení upracován ceník, který musí být dostupný pro pojištěnce.

21.12.2015,