Zdravotní péče
Provádí VoZP ČR úhradu léků a pomůcek zdravotnické techniky předepsaných nesmluvním ošetřujícím lékařem?

Úhrada léků se provádí lékárnám, ne předepisujícím lékařům. Lékárny jsou povinny překontrolovat, zda preskripce splňuje všechny požadavky pro vydání léku. Nezkoumají, zda předepisující lékař je smluvním či nesmluvním zdravotnickým zařízením. Pomůcky zdravotnické techniky se předepisují na poukaz a platí v zásadě stejná pravidla jako u léků.

21.12.2015,