Zdravotní péče
Hradí VoZP ČR zdravotní péči u nesmluvních lékařů, např. u gynekologa?

Nesmluvním lékařům včetně gynekologa hradí zdravotní pojišťovny pouze akutní a neodkladnou zdravotní péči, tj. zdravotní péči u úrazů a náhle vzniklých onemocnění, kde hrozí nebezpečí z prodlení a to v tom případě, že poskytnutou zdravotní péči vykáže zdravotní pojišťovně nesmluvní lékař podle platné metodiky vykazování zdravotní péče a podle Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

21.12.2015,