Vítejte na stránce Kurzu první pomoci

Najdete zde postupně všechny kurzy, co týden, to jeden díl,
vždy od nejnovějšího po nejstarší.

 

Díl 5 – Popáleniny

Popáleniny patří k nejbolestivějším zraněním. Jejich léčba bývá dlouhodobá, komplikovaná, často s trvalými následky. Na druhou stranu nové lékařské objevy přinášejí obrovský pokrok a lékaři z popáleninových center dokáží často „zázraky“. Než se k nim postižený dostane, je potřeba mu zajistit rychlou a správnou první pomoc.

Jak na to?

 • Přerušte účinek tepla. Pokud se jedná o hořící oděv, nejlépe se hasí válením po zemi nebo kabátem či pokrývkou. Při opaření sundejte oděv co nejrychleji, nestrhávejte však části pevně lnoucí k tělu.
 • Chlaďte postižená místa, nejlépe tekoucí vodou. Popáleniny malého rozsahu chlaďte do úlevy od bolesti, popáleniny většího rozsahu chlaďte jen krátce a jednorázově, hrozí riziko podchlazení.
 • Sejměte náramky, prsteny, náušnice, piercing a další předměty zadržující teplo.
 • Ochlazené popálené plochy překryjte sterilním krytím.
 • Pokud se jedná o rozsáhlé popáleniny nebo popáleniny 3. stupně, volejte 155.
 • Kontrolujte stav vědomí do příjezdu záchranářů.
 • Pokud popálený nedýchá, zahajte resuscitaci.

3 stupně popálenin:

 1. stupeň – povrchní poranění kůže, vyznačuje se zarudnutím a bolestí, hojí se bez jizev
 2. stupeň – poškození kůže a části podkoží, vyznačuje se vznikem puchýřů, bolestivostí, kůže je vlhká
 3. stupeň – poškození celé vrstvy kůže a podkoží, vyznačuje se nápadně bledou barvou, kůže je suchá, často bez bolesti z důvodu poškození nervových zakončení

Nebezpečné je popálení dýchacích cest a vdechování zplodin hoření.

Odhadněte velikost popálené plochy podle pravidla dlaně:

 • velikost dlaně popáleného se sevřenými prsty představuje cca 1% jeho celkového tělesného povrchu
 • za závažné považujeme popáleniny s rozsahem >15%tělesného povrchu u dospělého a 5% tělesného povrchu dětí a všechny hluboké popáleniny

 

Zapamatujte si: závažnépopáleniny nikdy ničím nemažte. Krémy a masti jsou většinou určeny pro léčbu popálenin, nikoliv pro první pomoc.

Náš tip: proud vody nesměřujte přímo do popálenin, působili byste popálenému velkou bolest, nechte vodu stékat z nepopáleného místa. Pokud budete chladit ledem, vždy jej zabalte do utěrky apod.

Příště nás čeká: první pomoc při otravě

 


 

 

Díl 4. – Úraz

Začneme tím, čím jsme minule končili a co je potřeba neustále opakovat: dbejte na vlastní bezpečnost a zhodnoťte riziko pro sebe, zraněného i ostatní. Pozor na dopravní provoz, únik plynu nebo zamoření jedovatými látkami, požár, elektrický proud, neznámé vodní plochy apod.

Jak na první pomoc při úraze?

U zraněného zjistěte, zda

 • masivně krvácí (pokud ano, postupujte dle dílu 3)
 • je v bezvědomí a nedýchá (pokud ano, postupujte dle dílu 1 a 2)

Pokud je zraněný v bezvědomí a dýchá

 • normálně jej položte na záda

Pokud má zraněný zachovány životní funkce (je při vědomí a dýchá)

 • pomozte mu zaujmout tzv. úlevnou polohu, ve které se cítí nejlépe

Vždy zajistěte zraněnému teplo (podložku a přikrývku, vhodné doplnit izotermickou fólií)

Volejte linku 155

Poranění hlavy (nebezpečí poruch vědomí, bezvědomí, obstrukce dýchacích cest)

 • zprůchodněte dýchací cesty a pravidelně kontrolujte dýchání zraněného

Poranění hrudníku (nebezpečí dechové nedostatečnosti, rozvoj šokového stavu)

 • Polohu pokud možno neměňte, masivní krvácení zastavte přímým tlakem, otevřená nekrvácející poranění nepřekrývejte, cizí tělesa nevytahujte

Poranění břicha (nebezpečí masivního krvácení a rozvoj šoku)

 • Pomozte zraněnému zaujmout pro něho vyhovující polohu, cizí předměty nevytahujte, vyhřezlé orgány nevpravujte zpět, pouze překryjte vlhkou gázou nebo utěrkami, povlečením atd.

Poranění pánve (nebezpečí masivního krvácení)

 • Nezvedejte zraněnému dolní končetiny a nehýbejte s ním

Poranění páteře (projevuje se bolestí v postižené oblasti, při poranění míchy výpadky citlivosti, mravenčení, brnění končetin, poruchy hybnosti)

 • Zprůchodněte dýchací cesty a pravidelně kontrolujte dýchání zraněného, zbytečně zraněného nepřenášejte ani s ním nehýbejte

Poranění končetin (nebezpečí krevní ztráty, poškození cév a nervů)

 • Zastavte krvácení, kryjte otevřené rány, nepřirozené postavení končetin nenapravujte, nemanipulujte se zraněným. Můžete chladit postižené oblasti ledem, nepřikládejte led přímo na kůži.

Amputace (nebezpečí masivního krvácení a trvalé ztráty končetiny)

 • Prioritou je zástava krvácení. Pahýl pokud možno překryjte sterilním obvazem. Amputovanou část opláchněte proudem vody a vložte do igelitového sáčku, ten dejte do nádoby se studenou vodou a kousky ledu.

Zapamatujte si: pokud jste byli svědky úrazu, popište operátorovi tísňové linky, jak přesně k úrazu došlo.

Náš tip: nezapomínejte na zajištění tepelného komfortu pro zraněného – nejlepší je uložit jej na podložku a přikrýt pokrývkou, v ideálním případě použijte též izotermickou fólii.

Příště nás čeká: první pomoc při popálení

 


 

 

Díl 3. – Krvácení

Masivní krvácení je potřeba co nejrychleji zastavit či alespoň omezit. Nejefektivnější metodou je stlačit krvácející ránu. Pokud je to možné, použijte vždy gumové rukavice (např. z autolékárničky)

Jak na to?

 • Pevně tlačte prsty (optimálně s obvazem či jinou tkaninou, abyste zamezili klouzání) na krvácející místo přímo v ráně.
 • Poraněného opatrně položte na zem a zajistěte mu tepelný komfort.
 • Urychleně kontaktujte záchrannou linku a krvácející místo stlačujte až do příjezdu záchranářů.

Školení záchranáři mohou nahradit přímý tlak vlastních rukou tlakovým obvazem. Provádí se přiložením originálně smotaného obvazu vyjmutého z obalu a pevným zafixováním obinadlem nebo šátkem.

Kdy použít zaškrcovadlo?

Zaškrcovadlo (turniket) se používá pouze na končetiny, a to v mezních situacích, kdy nelze přímým tlakem zastavit masivní krvácení (např. při amputaci). Pro správné provedení je nutný nácvik a patří pouze do rukou proškolených zachránců. Zaškrcovadlo se vytváří z pevného materiálu (šátku nebo opasku). Optimální šířka alespoň 5 cm. Zaškrcenou končetinu je třeba znehybnit a zapsat si čas zaškrcení.

Vnitřní krvácení

Na vnitřní krvácení lze usuzovat při zraněních způsobených velkou energií a při přímém násilí na trup (dopravní nehody, pády z výšek, přimáčknutí těžkým předmětem). Nelze spolehlivě rozpoznat, avšak postižený vykazuje známky šoku: je bledý, studeně opocený, rychle a mělce dýchá, má zrychlený puls, je neklidný nebo v bezvědomí.

 • Zraněného uložte na záda, nejlépe rovnou na podložku. Pokud nemůže ležet na zádech, zajistěte mu vyhovující polohu. Dbejte, aby měl průchodné dýchací cesty a dostatečně dýchal.
 • Zajistěte zraněnému teplo (izolujte od země, přikryjte dekou nebo kabátem apod.)
 • Co nejrychleji volejte 155.

Zapamatujte si: Přímý kontakt s krví je rizikový z důvodu přenosu infekčních chorob. Pokud je to možné, použijte gumové rukavice nebo alespoň mikroténové sáčky.

Náš tip: Při poskytování první pomoci (zvláště na místě, kde došlo k úrazu) se vždy ujistěte, že vám ani ostatním nehrozí žádné další nebezpečí!

Příště nás čeká: První pomoc při úrazu.

 


 

Díl 2. - Resuscitace (oživování)

Pokud je pacient v bezvědomí a nedýchá nebo nedýchá normálně, zkuste mu vleže na zádech zaklonit hlavu. Když se ani poté nerozdýchá, zahajte oživování – resuscitaci. U dospělých se provádí nepřímá srdeční masáž, u dětí se střídá umělé dýchání a srdeční masáž.

Jak na to?

U dospělých
Postiženého uložte na záda na rovnou tvrdou podložku (podlaha, silnice) a poklekněte vedle něho.

 • Umístěte zápěstní část dlaně jedné ruky na střed hrudníku postiženého. Druhou ruku přiložte shora a propleťte prsty obou rukou. Obě ruce propněte v loktech.
 • Začněte rytmicky stlačovat hrudník do hloubky 5 – 6 cm frekvencí 100 až 120x/min.
 • Po každém stlačení hrudník úplně uvolněte.

Pozn.: Provádění resuscitace u dospělých střídáním srdeční masáže s umělým dýcháním (v poměru 30 stlačení a 2 vdechy) je doporučeno pro vyškolené zachránce.

U dětí

 • Resuscitaci dítěte zahajte provedením 5ti umělých vdechů (mělčí vdechy, možno dýchat zároveň do úst i nosu). Cílem je viditelné zvednutí hrudníku.
 • Pokračujte stlačováním hrudníku v dolní polovině hrudní kosti (30x), frekvencí 100-120x za minutu. Hloubka stlačení alespoň 1/3 předozadního průměru hrudníku. Masáž u dětí do jednoho roku se provádí pouze ukazovákem a prostředníkem, u batolat a předškoláků 1 rukou, u větších dětí oběma rukama.
 • Dále se střídá 2x vdech a 30x stlačení.

Resuscitaci provádějte do okamžiku, kdy:

 • postiženého převezmou záchranáři
 • budete vystřídání dalším dobrovolníkem
 • se postižený začne probouzet nebo bránit
 • budete zcela vyčerpaní

 

Zapamatujte si: pokud jste sám/sama, volejte tísňovou linku ihned, jak zjistíte bezvědomí u dospělého, jedná-li se o dítě, nejdřív provádějte 1 minutu resuscitaci, pak volejte 155 a poté pokračujte v resuscitaci.

Tolik dnešní teorie. Náš tip: zopakujte si rozdíly mezi resuscitací u dospělých a u dětí.

Příště nás čeká: zástava krvácení

 


 

Díl 1. - První pomoc při bezvědomí

Bezvědomí zahrnuje kompletní nebo částečnou ztrátu schopnosti vnímat a reagovat na vnější podněty. Hluboké déle trvající bezvědomí se nazývá kóma. Omdlení následkem poklesu krevního tlaku a snížení přísunu kyslíku do mozku je příkladem dočasné ztráty vědomí.

Co musíte zjistit?

 1. Vědomí či bezvědomí. Mluvte na postiženého, abyste zjistili, jestli reaguje. Pokud nereaguje, jemně s ním zatřeste nebo ho štípněte a znovu na něho promluvte. Pokud pacient leží na břiše, otočte ho na záda (klekněte si vedle něj, pod bližším stehnem ho uchopte za vzdálenější stehno a druhou rukou za bližší rameno a pomalu a šetrně otočte směrem od sebe).
 2. Dýchání. Přiložte dlaň, tvář nebo ucho před ústa a nos postiženého. Pokud necítíte proud vydechovaného vzduchu a nevidíte pohyb hrudníku, pacient nedýchá.
  V takovém případě mu zakloňte hlavu (uvolníte tím kořen jazyka, který brání v proudění vzduchu do plic). Zkontrolujte, zda pacient nemá něco v dutině ústní a hlavu ničím nepodkládejte!

Pokud pacient dýchá, uložte jej do zotavovací polohy se záklonem hlavy (zotavovací poloha je jakákoliv poloha na boku, z níž není snadné se překulit na záda. Smyslem je zbránit zapadnutí jazyka a vdechnutí zvratků).

 1. Přivolání záchranky. Zavolejte na číslo záchranné služby 155 nebo tím ještě lépe hned na začátku někoho pověřte.

Zapamatujte si:

Když je pacient v bezvědomí a dýchá, uložte jej do zotavovací polohy na boku. Pokud je v bezvědomí a nedýchá nebo nedýchá normálně, zkuste mu vleže na zádech zaklonit hlavu. Když se ani poté pacient nerozdýchá, zahajte oživování – resuscitaci (viz další díl Kurzu).

Jak uložit pacienta do zotavovací polohy:

 • poklekněte vedle pacienta
 • natáhněte bližší paži pacienta do nízkého upažení
 • položte vzdálenější ruku pacienta na jeho bližší tvář
 • ohněte vzdálenější dolní končetinu v koleni do ostrého úhlu
 • tlakem na toto koleno směrem k sobě přetočte pacienta na bok
 • zakloňte hlavu pacienta – slouží k uvolnění dýchacích cest
 • natočte hlavu pacienta tak, aby ústa směřovala k zemi – zabráníte tak vdechnutí zvratků
 • kontrolujte dýchání

Tolik dnešní teorie. Náš tip: zopakujte si základní pravidla z lekce 1 a vyzkoušejte si na dobrovolníkovi otočení z břicha na záda a uložení do zotavovací polohy.

Příště nás čeká: resuscitace