Cukrovka, vysoký tlak, deprese, bolavá záda... Lékem je pohyb

Text: Renata Pavlíčková

Pohybová aktivita je jedním z pilířů zdraví. Ve vyspělých státech si stále větší procento lidí uvědomuje, že pohodlný životní styl prakticky bez pohybu nepřináší žádné fyzické nebo psychické benefity, ale spíše naopak.

Množí se i klinické studie dokazující léčivý potenciál pohybu, který při určitých diagnózách může do značné míry nebo i úplně nahrazovat léky. Studie prokazující usnadnění léčby proběhly například u pacientů s některými typy srdečního onemocnění, s cukrovkou nebo s těžkou depresí. Není samozřejmě třeba připomínat, že se jedná o nesmírně závažná onemocnění a způsob a míra pohybu v těchto případech se řídí vždy doporučením ošetřujících lékařů.

Zhruba 20 tisíc lidí zemře každoročně v Česku na cukrovku. Počet nemocných se podobně jako v jiných vyspělých zemích neustále zvyšuje a tento trend se zatím nedaří zastavit. Přitom pohybová aktivita hraje při léčbě cukrovky minimálně stejně významnou roli jako dieta. Zvláště u tzv. diabetiků druhého typu s obezitou je význam pohybové aktivity mimořádný.

Cukrovka druhého typu je charakterizována sníženou citlivostí tkání na inzulin, což se projevuje ztíženým vstupem glukózy (cukru) do buněk, kde se spotřebovává. Hladina cukru v krvi pak významně stoupá nad normální úroveň. Pohybová aktivita je prakticky jediná cesta, jak tuto citlivost vylepšit poměrně rychle – tedy jak obnovit a zlepšit schopnost průniku glukózy do buněk.

Spolu s nižší nabídkou glukózy do oběhu (to je podstata diety) je pak základním nefarmakologickým postupem v léčbě cukrovky. Je však nutné pohybu přivykat postupně a vždy mít při pohybu s sebou potraviny bohaté na cukr pro případ příznaků hypoglykemie. To vše podrobně s pacientem probere jeho lékař.

Stále platí, že nemocem je lépe předcházet. A jako pomocník se pohyb osvědčuje společně s vyváženou stravou nejlépe. Připomeňme si, co všechno správný pohyb ovlivňuje:

Nadváhu
Pokud netrpíme nadváhou, můžeme se vyvarovat mnoha nemocí. Jde zejména o vážná kardiovaskulární onemocnění, vysoký krevní tlak či cukrovku. Snížení nadváhy také prospěje zádům a kloubům.

Cévy a žíly
Pohyb reguluje hladinu cholesterolu v krvi. Způsobuje, že tělo tvoří více dobrého cholesterolu (HDL), který očišťuje cévy od cholesterolu špatného (LDL). Díky tomu se neukládá v cévách. Cévy se pak nezužují a neucpávají a neblokují transport krve a kyslíku do srdce a mozku.

Krevní tlak
Sport provozovaný od dětství je nejlepší prevencí vzniku hypertenze (vysokého krevního tlaku) v dospělosti. Pohyb zlepšuje i elasticitu cév, což způsobuje, že krev jimi snáze proudí a krevní tlak je nižší.

Záda a klouby
Přiměřeným pohybem můžeme zabránit bolestem páteře, a navíc se vyhnout různým kloubním onemocněním.

Kosti
Osteoporóza, nemoc, při které kosti ztrácejí hustotu, je do velké míry geneticky podmíněna. Pohyb však může zabránit tomu, aby se rozvinula předčasně.

Hladinu cukru v krvi
Fyzická námaha je podle odborníků i výbornou prevencí cukrovky. Pohyb chrání před nadváhou a pomáhá při udržení stálé hladiny cukru v krvi a celkově cukr v krvi podstatně snižuje.

Obranyschopnost
Při cvičení narůstá v krvi množství bílých krvinek, které náš organismus brání před choroboplodnými zárodky. Imunitu příznivě ovlivňuje jen přiměřený a pravidelný pohyb.

Psychickou pohodu
Při pohybu se vyplavují endorfiny, hormony produkované mozkem, které působí v těle jako tlumič bolesti, mají vliv na náladu a mohou přinést pocity euforie.