Prázdniny, pozor na dětské úrazy!

Děti mají v létě volnější režim než během školního roku a je skvělé, když ho využijí k pohybu všeho druhu. Na druhou stranu však roste riziko úrazů a statistiky jsou neúprosné. V létě je dětských úrazů o pětinu více než v jiných obdobích.


Letní úrazy dětí nejsou jen ze sportovních či rodinných aktivit. Rozdělit se dají zhruba do dvou kategorií. Ty první plynou z většího objemu pohybu, než má dítě možnost zažít během školního roku. Druhá kategorie zahrnuje úrazy vzniklé vlastně z „nudy“, tedy když dítě nemá smysluplný program, má jen spoustu volného času. Pak děti často vymýšlejí hlouposti, při kterých se mohou zranit.

Nejčastěji úrazy a pády vznikají při sportu, a tomu lze někdy jen těžko zabránit. Rozšiřuje se spektrum sportovních činností: kolo, koloběžky, in-line brusle, různé druhy skateboardů. Na mnoha zahradách mají své místo trampolíny. Na jedné straně jsou rodiče velmi rádi, pokud jejich děti vůbec o tyto aktivity mají zájem, protože se hnou od počítačů, tabletů či mobilů. Na straně druhé se zvyšuje riziko úrazů. Co s tím? Zvláště u starších dětí není řešením, aby byly pod neustálým dohledem rodičů. Důležité je naučit děti zranění předcházet. Učit je poznávat hranice rizika, podporovat v nich zdravou opatrnost, pěstovat odvahu, ale i vštěpovat důležitost pocitu bezpečí. Pokud tyto hodnoty rodiče předávají od útlého dětství, postupně se děti osamostatňují a chovají se i bez dozoru zodpovědně. Samozřejmostí pak musí být používání adekvátních ochranných pomůcek. To nebývá problémem, pokud jsou děti zvyklé je používat od malička.

Zranění ve vodě tvoří také početnou skupinu letních úrazů dětí. Děti musí vědět, že nesmí skákat kamkoliv, kde neznají hloubku. V takovém případě je nebezpečí zlomeniny páteře a poranění míchy, takže následky mohou být opravdu vážné. Menším dětem a neplavcům hrozí utonutí. Bohužel s rostoucím počtem bazénů na zahradách rodinných domů přibývá tragédií, při nichž se kvůli chvilkové nepozornosti dospělých utopí malé děti.

Popáleniny jsou také neustále velice aktuálním nebezpečím, ať už se jedná o důsledek dětského experimentování s ohněm, neopatrnosti při táborácích nebo o důsledek stále oblíbenějšího grilování v letních měsících. Při grilování opět hrozí vážný úraz při nedostatečném dohledu dospělých nad malými dětmi. Popáleniny jsou velmi bolestivé a traumatizující a jejich hojení je dlouhodobé.

 

Fakta o úrazech

Z dat českého registru dětských úrazů vyplývá, že při závažných úrazech s nutností hospitalizace je poměr chlapců a dívek při volnočasových aktivitách 60 % / 40 %, s celkovou mírou úmrtnosti 2,3krát vyšší u chlapců.

Dvě třetiny úrazů (67 %) se přihodí v teplých měsících od dubna do září s maximem v prázdninových měsících. Do období letních prázdnin spadá celá čtvrtina všech úrazů (24 %).

Volnočasové úrazy jsou nejčetnější ve věkové skupině 5-9 let s celkovým zastoupením 32 % případů, následuje věková skupina 10-14 let (28 %), 15-19 let (21 %) a 0-4 roky (19 %)

Prostředí, kde dochází nejčastěji k poranění dítěte, jsou veřejné chodníky (18 %), veřejná hřiště (11 %), veřejné parky (4 %), cyklistické stezky (4 %), venkovní sportovní plochy (3 %), zábavní a tematické parky (2 %), les (2 %), veřejné koupaliště (1 %), obchodní domy (1 %) a vozovky (1 %).