Tuzemské ozdravné pobyty

BESKYDY – Ostravice - Hotel Odra:

Ve spolupráci se společností Hotel ODRA s.r.o., Ostravice v roce 2015 organizujeme pro děti ozdravné pobyty v Beskydech.

 

Lokalita - Hotel  Odra se  nachází  v  centru  rekreační  oblasti   Beskyd  v  horské  obci    Ostravice. V blízkosti hotelu protéká stejnojmenná řeka, která se vine pod úbočím nejvyššího vrcholu Beskyd – Lysé hory (1323 m n. m.). V budově hotelu je umístěn krytý bazén (teplota 33°C), sauna, posilovna. Hotel také nabízí bohaté sportovní vyžití pro děti jako je tenis, volejbal, košíková, nohejbal a fotbal. K dispozici jsou např. ruské kuželky, venkovní stolní tenis. Prostředí nabízí mnoho možností pro výlety a sportovní aktivity.

Doprava dětí do místa ozdravného pobytu je zajištěna klimatizovanými autobusy z nástupních míst: Praha, Jihlava, Brno, Olomouc, Opava, Ostrava, vlastní doprava.

Ubytování je ve 2 - 4 lůžkových standartních pokojích hotelového typu s vlastním sociálním zařízením.

Stravování je zajištěno formou plné penze 5x denně včetně plnohodnotného pitného režimu.

Lékař ve spolupráci s hlavním vedoucím provádí soustavný dohled nad hygienicko- epidemiologickou situací, pravidelně dohlíží na dodržování schváleného jídelníčku a dodržování pitného režimu.

Doprovodný personál tvoří 1 lékař, 1 zdravotní sestra, dostatečný počet pedagogických pracovníků (max. 10 dětí na jednoho pedagogického pracovníka), hlavní vedoucí, zástupce hlavního vedoucího, sportovně – kulturní animátor.

Základní zdravotní péči v místě pobytu zabezpečuje turnusový lékař a zdravotní sestra. Ošetřující lékař turnusu provádí u všech dětí vstupní, průběžnou a výstupní prohlídku. Výsledky jsou zaznamenány do lékařské zprávy, která se předává rodičům dětí při ukončení ozdravného pobytu.  Rodič (zákonný zástupce) předá lékařskou zprávu ošetřujícímu lékaři dítěte. Zdravotnický personál je též zodpovědný za dodržování pravidelné medikace dětí s dlouhodobou léčbou a provádí pravidelné kontroly zdravotního stavu dětí.

Pojištění pro dětské účastníky tuzemského ozdravného pobytu je sjednáno v rozsahu pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu na majetku třetí osoby.

Finanční spoluúčast zákonného zástupce na ozdravný pobyt:

Výše finančního příspěvku rodičů (zákonných zástupců) dítěte v roce 2015 na tuzemský ozdravný pobyt činí 3 200,- Kč na jedno dítě.

Termíny 2015:   

TurnusTermín pobytuObsazenost
01B 30. 06. – 14. 07.  volná místa
02B 14. 07. – 28. 07.  volná místa
03B 28. 07. – 11. 08.  volná místa
04B 11. 08. – 25. 08.   volná místa

Storno poplatek:

Upozorňujeme rodiče (zák. zástupce) dítěte na povinnost uhradit stornovací poplatek při zrušení závazně přihlášeného pobytu z jiných než zdravotních důvodů.

Stornovací poplatek se hradí z celkové výše ozdravného pobytu, která činí 11 990,- Kč.

 

10% z ceny zájezdu 60 a více pracovních dnů před čerpáním služeb

25% z ceny zájezdu od 59 do 30 pracovních dnů před prvním dnem čerpání služeb

50% z ceny zájezdu od 29 do 21 pracovních dnů před prvním dnem čerpání služeb

75% z ceny zájezdu od 20 do 15 pracovních dnů před prvním dnem čerpání služeb

80% z ceny zájezdu od 14 do 7 pracovních dnů před prvním dnem čerpání služeb

100% z ceny zájezdu v době kratší než 6 pracovních dnů před prvním dnem čerpání služeb

 

Zájezdem se pro tyto účely rozumí „ozdravný pobyt“. 

Související stránky k ozdravnému pobytu:

(Klikněte na požadovaný banner)

podminky_web
 

Tiskopis ve formátu PDF - 658 kB.

Upozornění:

Formulář obsahuje celkem 3 listy, které je nutno vyplnit a doručit na Ústředí VoZP ČR, dle Podmínek účasti dětí na ozdravném pobytu VoZP ČR 2015!

Více na stránkách CK Kovotour Plus zde.

Poznámka:

po otevření webové stránky CK Kovotour Plus klikněte v levém menu na číslo turnusu požadované destinace.

 

Upozornění: Žádáme zájemce o ozdravné pobyty VoZP ČR, aby si před zaslaním přihlášky pozorně přečetli Podmínky účasti dětí na ozdravném pobytu, zde.

 

Mapa Beskydy – Ostravice - Hotel Odra: