Přímořské ozdravné pobyty

 

Ve spolupráci se společností CK KOVOTOUR  PLUS s.r.o., Ostrava organizujeme v roce 2015 přímořské ozdravné pobyty v Černé Hoře.

ČERNÁ HORA – Ulcinj - komplex Bellevue:

Lokalita ozdravných pobytů je v oblasti Jaderského moře. Ulcinjská riviéra je nejjižnějším pásmem černohorského pobřeží, leží 23 km od Baru. Hotelový komplex Bellevue s polohou přímo u moře se nachází 3 km od centra města Ulcinj. Vedle města se prostírá nejdelší písečná pláž Jaderského moře. Pláž je pokryta jemným pískem, který je bohatý na minerální prvky. Vstup do vody je velmi pozvolný, umožňuje bezpečné koupání dětí. Průměrná teplota vzduchu v měsících červnu – srpnu se pohybuje mezi 28 - 35 °C, průměrná teplota vody je 24 – 26 °C. Platí se Eurem.  

Letecká doprava dětí je zajištěna charterovými lety z Prahy Ruzyně – Letiště Václava Havla Praha, do Podgorice a zpět, s délkou letu cca 1 hodina 40 minut.  V letadle bude podáváno občerstvení.

Do ubytovacího místa je zajištěn transfer dětí klimatizovanými autobusy a trvá cca 1 hodinu 30 minut. Dopravu dětí na Letiště Václava Havla Praha a zpět si zajistí rodiče (zákonní zástupci) individuálně.

Ubytování je zajištěno ve 2 - 4 lůžkových klimatizovaných pokojích hotelového typu s vlastním sociálním zařízením a s centrální recepcí.

Stravování je zajištěno formou plné penze 5x denně včetně plnohodnotného pitného režimu.

Lékař ve spolupráci s hlavním vedoucím provádí soustavný dohled nad hygienicko- epidemiologickou situací, pravidelně dohlíží na dodržování schváleného jídelníčku a dodržování pitného režimu.

Doprovodný personál tvoří 2 lékaři, 2 zdravotní sestry, dostatečný počet pedagogických pracovníků (max. 10 dětí na jednoho pedagogického pracovníka), hlavní vedoucí, zástupce hlavního vedoucího, sportovně – kulturní animátor.

Základní zdravotní péči v místě pobytu zabezpečují 2 lékaři a 2 zdravotní sestry. Ošetřující lékaři turnusu provádí u všech dětí vstupní, průběžnou a výstupní prohlídku. Výsledky jsou zaznamenány do lékařské zprávy, která se předává rodičům dětí při ukončení ozdravného pobytu.  Rodič (zákonný zástupce) předá lékařskou zprávu ošetřujícímu lékaři dítěte. Zdravotnický personál je též zodpovědný za dodržování pravidelné medikace dětí s dlouhodobou léčbou a provádí pravidelné kontroly zdravotního stavu dětí.

Pojištění je zajištěno pro cesty a pobyt v zahraničí, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně pojištění odpovědnosti za neúmyslně způsobené škody.

Finanční spoluúčast zákonného zástupce na ozdravný pobyt:

Výše finančního příspěvku rodičů (zákonných zástupců) dítěte v roce 2015 na přímořský ozdravný pobyt činí 7 100,- Kč na jedno dítě.

 

Termíny 2015:   

TurnusTermín pobytuObsazenost
01CH 29. 06. – 13. 07.  volná místa
02CH 13. 07. – 27. 07.  volná místa
03CH 27. 07. – 10. 08.  volná místa
04CH 10. 08. – 24. 08.   volná místa

Storno poplatek:

Upozorňujeme rodiče (zák. zástupce) dítěte na povinnost uhradit stornovací poplatek při zrušení závazně přihlášeného pobytu z jiných než zdravotních důvodů.

Stornovací poplatek se hradí z celkové výše ozdravného pobytu, která činí 22 490,- Kč.

15 % z ceny zájezdu 60 a více kalendářních dnů před prvním dnem čerpání služeb

30 % z ceny zájezdu od 59 do 30 kalendářních dnů před prvním dnem čerpání služeb

50 % z ceny zájezdu od 29 do 21 kalendářních dnů před prvním dnem čerpání služeb

75 % z ceny zájezdu od 20 do 15 kalendářních dnů před prvním dnem čerpání služeb

90 % z ceny zájezdu od 14 do 7 kalendářních dnů před prvním dnem čerpání služeb

100 % z ceny zájezdu v době kratší než 6 kalendářních dnů před prvním dnem čerpání služeb

 

Zájezdem se pro tyto účely rozumí „ozdravný pobyt“. 

Související stránky k ozdravnému pobytu:

(Klikněte na požadovaný banner)

 

 

Tiskopis ve formátu PDF - 572 kB.

Upozornění:

Formulář obsahuje celkem 3 listy, které je nutno vyplnit a doručit na Ústředí VoZP ČR, dle Podmínek účasti dětí na ozdravném pobytu VoZP ČR 2015!

Více na stránkách CK Kovotour Plus zde.

Poznámka:

po otevření webové stránky CK Kovotour Plus klikněte v levém menu na číslo turnusu požadované destinace.

 

Upozornění: Žádáme zájemce o ozdravné pobyty VoZP ČR, aby si před zaslaním přihlášky pozorně přečetli Podmínky účasti dětí na ozdravném pobytu, zde.

 

Mapa Černá Hora – Ulcinj - komplex Bellevue:

 

  • Fotogalerie zde  (Zdroj: webové stránky komplexu Bellevue).