Program POHYB

 

PLAVÁNÍaž 400 Kč

Výše příspěvku: max. 400 Kč jednou v roce.

Komu a na co: všem pojištěncům na plavání ve formě:

 • permanentní vstupenky (vč. dobití čipu či karty). Na jednu permanentní vstupenku lze čerpat pouze jeden příspěvek, a to i v případě, že je přenosná a využívá ji více pojištěnců,
 • plaveckého kurzu,
 • kurzu plavání rodičů s dětmi (příspěvek je v tomto případě určen pouze pro dítě).

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE (PDF).
 • Jeden z následujících dokladů:
 1. originál dokladu o úhradě permanentní vstupenky s datem a cenou. Pokud z něj není patrné, za jaký typ vstupenky byla úhrada provedena, pak je nutné přiložit také kopii permanentní vstupenky,
 2. originál dokladu o úhradě dobití čipu či karty na vstupy do bazénu,
 3. originál dokladu o úhradě plaveckého výcviku,
 4. originál dokladu o úhradě kurzu plavání rodičů s dětmi.
CVIČENÍ A REGENERACEaž 500 Kč

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou v roce.

Komu a na co: všem pojištěncům na pohybové a regenerační aktivity (vč. cvičení rodičů s dětmi – příspěvek je v tomto případě určen pouze pro dítě), jako jsou: organizovaná základní tělesná výchova, jóga, fitness, aerobic, spinning, zumba, bodybuilding, bodyforming, rehabilitační cvičení, pilates, kalanetika, sauna, solná jeskyně, masáže sportovní, rehabilitační nebo vodní, mažoretky, cheerleading, orientální tanec, fit dance, flamenco, pole dance, street dance, dechová cvičení, oxygenoterapie, zábalové koupele, čokoládové nebo bahenní zábaly, core trénink, tabata cvičení a na aktivity obdobného kondičního a preventivního charakteru.

Příspěvek není určen na týmové, míčové, zimní, bojové, jezdecké, motoristické, kontaktní ani extrémní sporty nebo aktivity se zvýšenou pravděpodobností úrazu (např.: fotbal, florbal, hokej, rugby, tenis, stolní tenis, badminton, squash, volejbal, házená, basketbal, sportovní gymnastika, horolezectví, judo, box, karate, lyžování, bruslení, snowboarding, kiting, vodní slalom, vzpírání, street parkour, freerunning, freediving, freeriding apod.) ani na balet, kurzy společenského tance, solárium, bowling nebo na on-line kurzy pohybových aktivit.

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE (PDF).
 • Originál dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity.
SPORTOVNÍ PROHLÍDKA PRO DĚTIaž 250 Kč

Výše příspěvku: max. 250 Kč jednou v roce.

Komu a na co: pojištěncům do dovršení 18 let na lékařskou prohlídku nutnou k členství ve sportovní organizaci, kroužku nebo klubu.

Co je třeba předložit: 

 • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE (PDF).
 • Originál dokladu o úhradě prohlídky s identifikačními údaji pojištěnce, druhem a datem vyšetření.
ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ A OZDRAVNÉ POBYTYaž 500 Kč

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou v roce.

Komu a na co: pojištěncům ve věku od 5 do dovršení 21 let na sportovní či ozdravný pobyt (lyžařský kurz, sportovní soustředění, škola v přírodě) organizovaný mateřskou, základní nebo střední školou během školního roku. Pobyt musí trvat nepřetržitě nejméně pět dní vč. dne příjezdu a odjezdu.

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE (PDF).
 • Potvrzení mateřské, základní nebo střední školy o absolvování a zaplacení pobytu. Lhůta 90 dnů pro podání žádosti o příspěvek se počítá ode dne následujícího po dni ukončení ozdravného pobytu, který vyplývá z potvrzení školy. Formulář si stáhněte ZDE (PDF).
KLOUBNÍ VÝŽIVA PRO SENIORYaž 300 Kč

Výše příspěvku: max. 300 Kč jednou v roce

Komu a na co: pojištěncům ve věku 65 a více let na výdaje při nákupu doplňků stravy určených výlučně k podpoře zdraví kloubů a jejich správné funkce a k prevenci artrózy (přípravky s kolagenem či glukosamin sulfátem), které byly zakoupeny v lékárně.

Příspěvek není určen na jiné než kloubní doplňky. Nelze jej tedy využít např. na přípravky k prevenci úbytku kostní hmoty (osteoporózy), vitamíny, hořčík apod.

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE (PDF).
 • Originál dokladu o úhradě kloubního přípravku z lékárny.
 • Pokud je přípravek zakoupen v e-shopu lékárny, kopii dokladu o úhradě (zpravidla faktury) s identifikačními údaji žadatele o příspěvek.

 

Všeobecné podmínky čerpání příspěvků si prosím přečtěte ZDE.

 

Formulář žádosti najdete ZDE (PDF). Žádost lze podat na kterémkoli kontaktním místě VoZP, a to osobně nebo poštou. K žádosti prosím přiložte všechny požadované doklady, jejichž výčet najdete pod každým příspěvkem.