INFORMACE PRO POJIŠTĚNCE VoZP ČR

Očkování proti pneumokokovým infekcím u pojištěnců nad 65 let

podle ust. § 30 odstavec 2 písm. b) novelizovaného zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, s účinností od 1. 10. 2015, u pojištěnců nad 65 let věku, je z veřejného zdravotního pojištění hrazeno očkování proti pneumokokovým infekcím. Novelou uvedeného zákona je stanoveno:

 

  1. U pojištěnců starších 65 let, kteří nepatří do skupiny pojištěnců očkovaných v rámci pravidelného očkování se z veřejného zdravotního pojištění, hradí očkování včetně očkovací látky proti pneumokokovým infekcím a to v ekonomicky nejméně náročné variantě (ENNV). V současné době jsou k dispozici dvě očkovací látky:
  • 0085172 PNEUMO 23, která je plně hrazena ve výši 482,33 Kč (ENNV), pojištěnec nic nedoplácí; tato plně hrazená vakcína by měla být uvedeným pojištěncům nabídnuta.
  • 0149868 PREVENAR 13, který je hrazen do výše ENNV, pojištěnec hradí rozdíl nad výši ENNV.

 

Pokud budou mít pojištěnci zájem o jinou dražší vakcínu, bude tato vakcína uhrazena do výše max. 482,33 Kč a při poskytování ambulantní péče bude od pojištěnců vybírán doplatek, tj. rozdíl mezi cenou dražší vakcíny a částkou 482,33 Kč. Jedná se o očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Z tohoto důvodu, v případě doplatku pojištěncem, nelze uplatňovat požadavek na poskytnutí příspěvku na doplatek v rámci preventivního programu „Očkování“, protože doplatek by byl finančně pokryt z prostředků zákonem určených k financování preventivní péče poskytované nad rámec veřejného zdravotního pojištění.

POJIŠTĚNEC STARŠÍ 65 LET OČKOVACÍ DÁVKU OBDRŽÍ U LÉKAŘE

A NEBUDE SI DÁVKU INDIVIDUÁLNĚ POŘIZOVAT V LÉKÁRNĚ.

LÉKAŘ OČKOVACÍ DÁVKU VČETNĚ APLIKACE PŘÍMO VYÚČTUJE VoZP ČR

(viz Příloha č. 1 k PN ÚZP č. 58/2014)

  1. V souvislosti s výše uvedenou novou úpravou očkování se nic nemění v případech očkování proti pneumokoku u pojištěnců, kteří spadají do pravidelného očkování (domovy pro seniory, LDN apod.).