3. Program „Očkování“

Žádost o poskytnutí příspěvku na prevenci zdraví musí být předložena nejpozději do 31. 12. 2015 a do 90 kalendářních dnů od data uvedeného na daňovém dokladu (viz poř.č. 2. písm. e. základních podmínek).

 

INFORMACE PRO POJIŠTĚNCE VoZP ČR:
Očkování proti pneumokokovým infekcím u pojištěnců nad 65 let věku, více zde.

 

3.1 Klíšťová encefalitida

Příspěvek lze poskytnout jedenkrát za rok dětem ve věku od 2 do dovršení 18 let. U základního očkování se proplatí 1/3 prokázaných výdajů za nákup očkovací látky (3 dávky očkovací látky). Přeočkování se proplatí plně za podmínky, že aplikace této dávky bude provedena v období od 3 do 5 let od ukončení základního očkování, tj. od aplikace poslední injekce. K žádosti o příspěvek navíc přiložit:

  • originál dokladu o zaplacené částce s uvedením identifikačních údajů pojištěnce, druhu očkovací látky,
  • u přeočkování musí být na dokladu rozepsána cena očkovací látky a aplikace do dvou položek, jinak aplikace nebude proplacena,
  • kopii očkovacího průkazu pojištěnce, ve kterém je toto očkování zaznamenáno (včetně aplikace všech dávek očkování),
  • formulář.

 

3.2. Rakovina děložního čípku

Příspěvek lze poskytnout jedenkrát za rok ženám ve věku od 14 do 19 let (u této konkrétní položky je výjimka a to do konce roku, ve kterém žena dosáhne 19 let) – pokud očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Příspěvek lze poskytnout jednorázově ve výši 2500 Kč ženám, které absolvovaly kompletní očkování proti rakovině děložního čípku, tj. v rozsahu tří očkování. Pokud je očkování zahájeno očkovací látkou CERVARIX, považuje se za ukončené aplikací dvou injekcí.  K žádosti o příspěvek navíc přiložit:

  • originál dokladu o zaplacené částce s uvedením identifikačních údajů pojištěnce, druhu očkovací látky,
  • kopii očkovacího průkazu pojištěnce, ve kterém je toto očkování zaznamenáno (včetně aplikace všech dávek očkování),
  • formulář.

 

3.3 Závažná infekční onemocnění - očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění

U pojištěnců starších 65 let je očkovácí látka proti chřipce včetně její aplikace hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Příspěvek lze jedenkrát za rok poskytnout do výše až 450 Kč, zahrnující prokázané výdaje na nákup očkovací látky a její aplikaci lékařem na očkování k prevenci proti Haemophillus influenzae typ B, očkování proti sezónní chřipce, klíšťové encefalitidě u pojištěnců, kteří nesplňují věkovou hranici uvedenou pod bodem 3.1, ale i na další očkování k prevenci ochrany zdravotního stavu před infekčními onemocněními, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění. K žádosti o příspěvek navíc přiložit:

  • originál dokladu o zaplacené částce s uvedením identifikačních údajů pojištěnce, druhu očkovací látky,
  • kopii očkovacího průkazu pojištěnce, ve kterém je očkování zaznamenáno (včetně aplikace všech dávek očkování),
  • formulář.

 

 

Upozornění: před podáním žádosti o poskytnutí příspěvku z programu rozšířené zdravotní péče VoZP ČR doporučujeme přečíst si  základní podmínky.