Věrnostní klub

  • Vlastnoručně nebo elektronicky podepsaný (certifikovaný elektronický podpis) formulář můžete odeslat e-mailem, nebo doručit osobně či poštou na příslušnou pobočku VoZP ČR
  • Žádost o proplacení příspěvku z Věrnostního klubu zasílá člen Klubu příslušné pobočce VoZP ČR. Příslušná částka odpovídá počtu získaných bodů v daném roce.
  • Karta Věrnostního klubu nenahrazuje průkaz pojištěnce (EHIC - Evropský průkaz zdravotního pojištění)

Kontakty na Bonus Club s.r.o.