Aktuální informace našim pojištěncům v souvislosti s podepsáním smlouvy s pražským protonovým centrem.

4. 10. 2013

Pojištěnci VoZP ČR v případě indikace léčby protonem mají zajištěnu:

  • úhradu potřebných vyšetření pomocí všech dostupných zobrazovacích metod – CT, MR i PET/CT
  • léčbu všech typů nádorů, u kterých je protonová terapie indikována odborníky Krajského onkologického centra  a odborným konzultantem VoZP ČR,
  • potřeba této léčby bude zvažována také u těch onkologických diagnóz, kde dosahuje prokazatelně  lepších výsledků.

Při zájmu o léčbu je třeba postupovat cestou Vašeho příslušného Krajského onkologického centra (KOC), které Vám léčbu doporučí na základě provedených potřebných vyšetření a zhodnocení Vašeho zdravotního stavu.


Co můžete očekávat od protonové terapie:   

Nádorová onemocnění je možné léčit v zásadě třemi způsoby, které se také v určitých případech mohou kombinovat. Je to ozařování fotony (radioterapie), chirurgická léčba a chemoterapie. Jedním z klíčových léčebných postupů je ozařování.

Cílem léčby je dopravit do nádoru co největší dávku fotonového záření, protože obecně platí, že čím větší dávku záření můžeme aplikovat, tím dříve dochází ke zničení nádorového ložiska. Má to ale jeden háček. Je třeba do nádoru dostat potřebnou dávku záření a nepoškodit zdravé tkáně. Protony mají oproti jiným druhům záření řadu fyzikálních výhod. Tyto kladně nabité částice při vstupu do těla na své cestě do nádoru předávají zdravým tkáním minimální dávku záření a je možné je zastavit v jakékoliv části těla s milimetrovou přesností. To je v našem případě místo nádoru. Při zastavení protony uvolní vysokou energii, která ničí nádorové buňky a zdravé tkáně za nádorem nezasáhne. Díky našim nejmodernějším technologiím (aktivní skenování) můžeme ozařovat složité tvary nádorů v těle, jako když je vymalujete vrstvu po vrstvě vodovými barvami.

K hlavním přednostem protonové léčby u těchto diagnóz patří: snížení dávky záření na okolní zdravé orgány a tkáně – vyšší bezpečnost pacienta, méně nežádoucích zdravotních účinků po léčbě. Možnost dodání vyšší dávky záření do nádoru a s tím související vyšší účinnost léčby, vyšší šance na úplné vyléčení i u velmi komplikovaných diagnóz.

Léčba probíhá ambulantně a zpravidla zásadně neomezuje Váš osobní ani pracovní život a  kvalitu života.

Jedná se zejména o tyto skupiny diagnóz: nádorová onemocnění dětí, nádory mozku a spodiny lebeční, hlavy a krku, rakovinu plic a prostaty, nádory zažívacího traktu.     


Obvyklý průběh léčby

Do centra protonové terapie docházíte na pravidelné léčebné návštěvy po dobu dvou až pěti týdnů, v závislosti na druhu a stádiu onemocnění. Samotná aplikace protonového záření trvá do jedné minuty, celková léčebná návštěva včetně přípravy nepřesahuje 45 minut. Většina pacientů nemusí během léčby nijak omezovat svůj životní styl, běžně vykonává svou profesi či sportovní aktivity. 

 

Související články: