Důležitá informace pro pojištěnce

21. 1. 2014

VoZP ČR se zapojila do projektu „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění" realizovaného z podnětu Ministerstva zdravotnictví ČR a převážně financovaného z prostředků Evropské unie.  Cílem tohoto projektu je předcházet nádorovým onemocněním a včas zachytit zhoubné nádory nebo chorobné změny, ze kterých se mohou nádory vyvinout.

Preventivní vyšetření jsou zaměřena na karcinom ženského prsu, karcinom děložního čípku a karcinom tlustého střeva a konečníku.

Protože bez aktivní podpory pojištěnců jsou preventivní onkologické programy neúčinné, začala VoZP ČR postupně oslovovat následující skupiny pojištěnců:

  • ženy ve věku 25 – 49 let, které v poslední době neabsolvovaly vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku,
  • ženy ve věku 50 – 70 let, které v poslední době neabsolvovaly preventivní vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru tlustého střeva a konečníku, mamografické vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru prsu a nádoru děložního čípku,
  • muže ve věku 50 – 70 let, kteří v poslední době neabsolvovali vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru tlustého střeva a konečníku.

Tak zvané zvací dopisy budou rozesílány pojištěncům postupně, tak aby bylo možné akci ukončit koncem letošního roku

Pokud se pojištěnec rozhodne příslušné vyšetření absolvovat, je třeba se objednat u svého praktického lékaře a vzít s sebou dopis, který od naší pojišťovny obdržel. To samé platí u žen, které se budou objednávat na vyšetření u gynekologa.

Prohlídka je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění a je tedy pro pojištěnce bezplatná.

Doporučujeme všem našim pojištěncům tato preventivní vyšetření absolvovat, protože včasné podchycení závažného onemocnění je vždy přínosem především pro něho samotného ale i pro jeho rodinu a blízké. V neposlední řadě dochází i k úspoře finančních prostředků vydávaných z prostředků veřejného zdravotního pojištění na léčení.