Finanční zdraví: VoZP ČR opět na stupních vítězů

16. 9. 2016

palec-nahoru-skupina

Vojenská zdravotní pojišťovna potvrzuje, že je ve skvělé finanční kondici. Už druhý rok po sobě se umístila na předních místech v nezávislém indexu zdraví zdravotních pojišťoven, který představilo občanské sdružení Platforma zdravotních pojištěnců.

V indexu zdraví, který zohledňuje mimo jiné kumulovaný rozdíl příjmů a výdajů za pět let, finanční rezervy pojišťoven či výdaje na prevenci na jednoho pojištěnce, se VoZP ČR umístila na třetí pozici společně s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Úspěch je o to cennější, že toto hodnocení připravují zástupci klientů.

Právě finanční zdraví by mělo být podle autorů studie důležitým argumentem při rozhodování pojištěnců o tom, které zdravotní pojišťovně dají svou důvěru.

"Pojištěnci by se při výběru neměli řídit pouze reklamními lákadly, ale kvalitou klientského servisu zdravotní pojišťovny, tím, jak dlouhodobě hospodaří, jakou péči jim nasmlouvala ve své síti zdravotnických zařízení či jaké má programy preventivní péče," uvedl spolupracovník platformy Ondřej Dostál z advokátní kanceláře PwC Legal.

Více čtěte zde