Informace pro lékárny

20. 1. 2015

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR sděluje, že od 01. 01. 2015 uhradí na základě ustanovení § 17 Vyhlášky MZ č.324/2014 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015, rozeslané dne 23. prosince 2014, smluvním poskytovatelům lékárenské péče kompenzaci zrušených regulačních poplatků dle výše uvedeného ustanovení a písemného Dodatku ke stávající smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb.

Tato kompenzace se netýká nesmluvních poskytovatelů lékárenských služeb, kteří mohou o uzavření smluvního vztahu požádat.