Informace pro poskytovatele lékárenské péče

31. 12. 2015

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR sděluje, že od 1. 1. 2016 uhradí na základě ustanovení § 17 vyhlášky MZ č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 (úhradová vyhláška), smluvním poskytovatelům lékárenské péče kompenzaci zrušených regulačních poplatků dle výše uvedeného ustanovení.

Tato kompenzace se netýká nesmluvních poskytovatelů lékárenských služeb, kteří mohou o uzavření smluvního vztahu požádat.