Jaroslav Michal: Vojenská zdravotní pojišťovna na rozcestí

30. 9. 2016

Zdravotnictví je tématem nejenom předvolebních mítinků, ale v minulých dnech se stalo i předmětem otevřeného boje dvou přístupů, dvou koncepcí, z nichž jedna je kontinuální, řekněme oficiální, respektující nastavená pravidla zákonem, druhá je dravá, podnikatelská, řekněme ovladatelská a respektující více než pravidla zákona touhu po dalším a dalším zisku pro jednotlivce a korporace. Ano, jde o boj o ovládnutí Vojenské zdravotní pojišťovny, o odvolání jejího generálního ředitele MUDr. Karla Šteina částí Správní rady, ve které někteří členové sedí zjevně neoprávněně, tudíž takové rozhodnutí udělat nemohou.

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR je pojišťovnou oborovou, tedy nezávislou na státu, institucí veřejnoprávní, spravující finanční prostředky svých klientů, tedy pojištěnců, a zajišťující úhradu jejich zdravotní péče. Patří mezi tři nejlepší pojišťovny na našem trhu. Řídí se platnou legislativou a na její chod dohlížejí samosprávné orgány. Mimo jiné také Správní a Dozorčí rada, z nichž právě Správní rada má v gesci jmenování a odvolání generálního ředitele. Zdravotní pojišťovny obecně jsou klíčem k rozdělování finančních prostředků ve zdravotnictví. Každá zdravotní pojišťovna musí poskytovatelům zdravotní péče, tedy především nemocnicím proplácet poskytnutou péči a rozdělovat prostředky spravedlivě a hospodárně. Pokud někdo vlastní síť soukromých nemocnic a jiných zdravotních zařízení, taková pojišťovna by se mu hodila. Kruh by se uzavřel a podnikatelský záměr by byl naplněn. A to je klíč k pochopení jistě uspěchaného a právně nepodloženého odvolání Karla Šteina částí Správní rady, jejíž předsedkyně ing. Šebková a další členové, jmenovaní zejména za Ministerstvo zdravotnictví, se tohoto zasedání neúčastnili, neboť bylo nezákonné a neplatné. Nicméně stalo se, ing. Šebková byla ze své funkce v nepřítomnosti odvolána a do funkce předsedkyně byla neplatně zvolená její bývalá zástupkyně ing. Poliaková, zástupkyně Ministerstva financí, tedy státu.  A cesta k odvolání generálního ředitele byla otevřená. Tedy zdánlivě otevřená.

Rozhodnutí padlo, ovšem za účasti dvou členů, kteří zastávají funkci ve Správní radě zjevně neoprávněně, neboť nebyli zvoleni za odborové organizace, jak praví zákon. Tedy jejich mandát bude muset posoudit nezávislý soud, potom teprve lze jejich hlasy, pokud budou soudem legalizovány, posuzovat jako hlasy oprávněné. Ovšem jde o hodně. O ovládnutí toku několika miliard korun ročně, toku, jehož usměrněním by se dal naplnit business plán mnoha firem podnikajících v oboru zdravotnictví. A tak se spěch vyplatí.

VoZP ČR by poté podlehla destabilizaci, a destabilizace je první a základní krok k budoucímu ovládnutí. Nicméně naštěstí se tak nestalo. Ministr zdravotnictví urychleně pověřil MUDr. Karla Šteina, tedy zdánlivě odvolaného generálního ředitele k nápravě věcí a odvrácení nebezpečí uvalení nucené správy, která se nad pojišťovnou vznášela. Tyto kroky, tedy vypsání doplňujících voleb z řad reprezentativních odborových organizací do Správní a dozorčí rady tak, aby odpovídala zákonu, musí Karel Štein zvládnout do 15. listopadu 2016. Pokud tento termín dodržen nebude, nucená správa ze strany Ministerstva zdravotnictví VoZP ČR nemine. Teprve tato nově dovolená Správní rada, odpovídající složení, které nezávislá oborová zdravotní pojišťovna ze zákona musí mít, může dělat právoplatná rozhodnutí, včetně volby a odvolání generálního ředitele. 

 

Zdroj: Parlamentní listy.cz, 30. září 2016