KROKY KE STABILIZACI CHODU VoZP ČR K PLNĚNÍ ZÁKONEM DEFINOVANÝCH PODMÍNEK

26. 9. 2016

Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo ve funkci generálního ředitele MUDr. Karla Šteina a uložilo mu udělat konkrétní kroky směřující k odvrácení nucené správy ze strany MZ. MUDr. Karel Štein nadále zastává funkci generálního ředitele.