Kdo a kolik zaplatí lékaři za zdravotní péči o migranta?

18. 3. 2016

lekar-stetoskop

Vzhledem k tomu, že u mnohých lékařů panuje nejistota, jak jim bude za jejich případně poskytnutou zdravotní péči migrantům zaplaceno, provedla redakce Medical Tribune dotaz u ministerstva zdravotnictví, jak budou tyto finanční otázky řešeny.

DOTAZ:

Kdo zaplatí zdravotnickému zařízení (ZZ), at už nemocnici nebo privátnímu lékaři, za poskytnutí služby zdravotní péče migrantovi?

V jakých cenách? v cenách, jež si stanoví samo ZZ, nebo v cenách smluvních nebo stanovených nějakou konkrétní institucí?

 

ODPOVĚĎ:

Odpovídá mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová:

Obecně platí, že pojem „migrant“ není právními předpisy z oblasti zdravotního pojištění, potažmo zákonem o pobytu cizinců na území ČR upraven.

Domníváme se tedy, že dotaz cílí na kategorie „osoba žádající o mezinárodní ochranu na území ČR“, „azylant“, „osoba požívající doplňkové ochrany“, „žadatel o dočasnou ochranu“ a „osoba, jíž bylo uděleno povolení za účelem dočasné ochrany“.

Co se čerpání zdravotních služeb týče, kategorie osob „osoba žádající o mezinárodní ochranu na území ČR“ (ať už formou azylu či doplňkové ochrany) jsou účastny českého systému veřejného zdravotního pojištění, jsou tedy českými pojištěnci.

Kategorie „azylant“ a „osoba požívající doplňkové ochrany“ opět spadá do kategorie českých pojištěnců. Zdravotní služby tedy opět hradí systém veřejného zdravotního pojištění.

U kategorie „žadatel o dočasnou ochranu“ platí, že čerpané zdravotní služby hradí stát z rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra.

U poslední kategorie „osoba, jíž bylo uděleno povolení za účelem dočasné ochrany“ opět platí, že spadají do veřejného zdravotního pojištění, a zdravotní služby jsou tedy hrazeny solidárním systémem veřejného zdravotního pojištění.