Kompenzace regulačních poplatků za rok 2014

21. 7. 2014

VoZP ČR sděluje smluvním poskytovatelům lůžkové péče, že kompenzace regulačních  poplatků  jim  bude  poskytnuta ve výši a lhůtách stanovených zák. č. 109/2014 Sb., kterým se mění zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.