Nabídka VoZP ČR pro dětské pojištěnce ze záplavových oblastí.

10. 6. 2013

   V rámci programu rozšířené zdravotní péče poskytne VoZP ČR dětem ze záplavových oblastí vyhlášených státními orgány příspěvek dle vynaložených nákladů do výše 1000,- Kč v rámci programu „Příspěvek na ozdravné pobyty dětí a mládeže organizované školami“.

   V rámci tohoto programu bude rodičům dětí (zákonným zástupcům) ve věku 6 až 15 let ze záplavových oblastí poskytnut do konce roku 2013 mimořádně tento příspěvek na rekreační pobyty, individuální ozdravné pobyty, skautské tábory pobyty v přírodě a jiné rekreační aktivity.

K poskytnutí příspěvku je třeba předložit následující doklady:

  • žádost o poskytnutí příspěvku (formulář je možno stáhnout z internetu nebo získat na pobočce VoZP ČR),
  • potvrzení o absolvování a zaplacení pobytu; potvrzení musí obsahovat termín pobytu, a uhrazenou finanční částku.