Nejvážnějším nebezpečím při koupání není onemocnění způsobené sníženou jakostí vody, ale úrazy (nejvážnější jsou poranění páteře) a utonutí.

4. 7. 2013