Oznámení Vojenské zdravotní pojišťovny ČR

7. 5. 2014

     Ve sdělovacích prostředcích, např. Deník.cz ze dne 17. 4. 2014, se stále objevují články o tom, že tam či onde náboráři Vojenské zdravotní pojišťovny ČR vyvíjeli nátlak na pojištěnce, aby se k ní přihlásili, s tím, že pomlouvali jinou pojišťovnu, případně slibovali určité benefity. Vojenská zdravotní pojišťovna ČR se proti takovýmto informacím ohrazuje, a to z jednoho prostého důvodu. Všechny smlouvy o obchodním zastoupení, které měla uzavřené, jsou prokazatelně vypovězené a pokud náboráři kdekoliv vystupují či jednají, není to již jménem Vojenské zdravotní pojišťovny ČR a v její prospěch.      

     Není však možné ani vyloučit, že by účelem takovýchto článků mohlo být poškození dobrého jména Vojenské zdravotní pojišťovny ČR v době, kdy se jí významně daří zejména ekonomicky, kdy přichází s úhradou nových progresivních léčebných postupů a kdy je schopna financovat rozsáhlý program nadstandardní péče hrazené z fondu prevence.