Oznámení ošetřujícím lékařům, pojištěncům a smluvním dodavatelům zdravotnických prostředků určených k cirkulaci (ZP-R)

4. 6. 2014

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR oznamuje ošetřujícím lékařům, svým pojištěncům a smluvním dodavatelům zdravotnických prostředků označených v číselníku VZP a číselníku Svazu zdravotních pojišťoven „R“, že s účinností od 1. července 2014 přesouvá tuto agendu, kterou dosud zabezpečovaly pobočky, na centralizované pracoviště OZP - Ústředí VoZP ČR, které sídlí na pobočce Praha.

Vedoucím pracoviště je Mgr. Jana Vlasáková

 

Kontaktní údaje:

VoZP ČR

Bělehradská 130, Praha 2

PSČ 120 00.

 

Tel.: 222 929 176, 222 929 175,

e-mail:       jvlasakova@vozp.cz,

                zbahenska@vozp.cz,

                jmasatova@vozp.cz,

                pskokanova@vozp.cz.

 

ID datové schránky: p3aaext

Pracovní doba: PO - PÁ: 7,00 - 15,30 hod.

 

Veškerou komunikaci týkající se uvedené agendy je třeba napříště vést s tímto pracovištěm.

K centralizaci a soustředění na jednom místě dochází z důvodu racionalizace práce, větší operativnosti a komfortu pro všechny, kterých se tato agenda dotýká.