PF 2017

30. 12. 2016

pf-2017

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé.

Jak jistě víte, potýkala se VoZP ČR v tomto roce s mnohými úskalími, která byla nucena překonat. Mým posláním není vracet se do minulosti, ale zajistit naši společnou budoucnost. Osobně vnímám VoZP ČR jako nedílnou součást systému veřejného zdravotního pojištění s dobrým potenciálem pro poskytování kvalitních služeb. Věřte, že udělám svým osobním přístupem pro vás a VoZP ČR maximum v roce příštím i v letech budoucích. K tomu mi dovolte, abych Vám popřál především pevné zdraví, hodně osobních i profesních úspěchů, spokojený rodinný život a zejména hodně dobrých zkušeností s profesionálním týmem VoZP ČR v roce 2017.

Rostislav Zezula
GŘ VoZP ČR