Potvrzeno: U VoZP je protonová léčba nejdostupnější

19. 2. 2016

PTC-3

Vojenská zdravotní pojišťovna posílá na šetrné ozařování nejvíce pacientů

VoZP potvrzuje své heslo „pojišťovna moderních technologií“. Ze všech zdravotních pojišťoven v zemi, Všeobecnou zdravotní pojišťovnu nevyjímaje, zpřístupňuje zdaleka nejvíce pacientům s nádorovými onemocněními moderní protonovou léčbu.

Umožňují nám to výjimečné vztahy s protonovým centrem Praha (PTC) dané mj. tím, že jsme byli první pojišťovnou v zemi, která tuto léčbu začala hradit. 

Vojenská zdravotní pojišťovna, která má kolem 700 tisíc pojištěnců, poslala v posledních třech letech na protonové ozařování celkem 186 pacientů. VZP se zhruba šesti miliony pojištěnců, zpřístupnila tuto léčbu 118 svým pojištěncům. Více čtěte zde.

Celkem uhradilo všech sedm zdravotních pojišťoven v Česku za protonovou léčbu v centrech v Praze či v Mnichově 278 milionů korun, podstoupilo ji 454 onkologických pacientů.

Výhodou protonového ozařování oproti klasickému fotonovému je jeho přesné zacílení na nádor, a tudíž mnohem větší šetrnost k okolní tkáni. Pražské PTC nedávno rozšířilo používání této metody i na ozařování karcinomu prsu. Informovali jsme zde.