Pracovní příležitosti u Vojenské zdravotní pojišťovny ČR

25. 10. 2018

dokument

 

 

 

 

 

 

Ústředí VoZP ČR Praha

  • Správce aplikací, ústředí VoZP Praha  <Více zde>

 

Pobočka VoZP ČR Praha

  • Referent kontroly plateb pojistného pobočka VoZP ČR Praha  <Více zde>

 

Ústředí VoZP, Pobočky VoZP Praha, Ústí nad Labem, Olomouc, Brno, Hradec Králové, České Budějovice, Plzeň

  • Revizní lékař <Více zde>

 

Pokud uchazeči chtějí, aby je VoZP v budoucnu oslovila s nabídkou případných dalších volných míst, je nutné, aby vyjádřili souhlas s archivací svého životopisu i po skončení výběrového/přijímacího řízení, nejdéle však po dobu 6 měsíců.

K tomuto souhlasu můžete využít následující postup:

Na konec svého životopisu uveďte „jméno, příjmení, titul, souhlasím s archivací tohoto životopisu za účelem účasti v dalších výběrových řízení“. Pokud zasíláte písemně, připojte svůj podpis, pokud elektronicky převeďte životopis do PDF a odešle e-mailem.

V opačném případě jsou zaslané dokumenty skartovány dnem ukončení přijímacího/výběrového řízení.

Zaměstnavatel tímto informuje uchazeče o zaměstnání, že se v rámci výběrového/přijímacího řízení může seznámit s osobními údaji na veřejně přístupných profilech sociálních sítí.