Prohlášeni Vojenské zdravotní pojišťovny ČR ke Smlouvě

26. 10. 2015

Zástupci Vojenské zdravotní pojišťovny ČR a zástupci Sdružení soukromých gynekologů ČR projednali znění Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele péče ženských lékařů (odbornost 603 a 604).
SSG ČR souhlasí se zněním Smlouvy s připomínkou, že kvartální hlášení nositelů výkonů (článek II., část 2, bod q) budou poskytovatelé odbornosti 603 a 604 odesílat za uplynulé čtvrtletí pouze v případě, kdy v průběhu příslušného období došlo ke změně (změnám) nositelů výkonů od předchozího hlášení.

V Praze dne 23. 10. 2015