Prohlášení předsedy Správní rady VoZP Ing. Tomáše Perutky ze dne 27.5.2013

27. 5. 2013

„V plném rozsahu se ztotožňuji s prohlášením generálního ředitele VoZP MUDr. Karla Šteina. Postup Ministerstva zdravotnictví je mírně řečeno minimálně udivující, neboť jsou to právě zástupci MZ ČR, kteří mají své zastoupení ve Správní radě VoZP a doposud na zasedáních Správní rady v žádné ze zmiňovaných oblastí nevznesli žádné připomínky k činnosti VoZP. Tuto možnost měli již v červnu 2012, kdy jedním z bodů pravidelného zasedání Správní rady byla detailní prezentace realizace náborů nových pojištěnců VoZP. Ani tehdy ani na žádném dalším jednání nikdo ze zástupců MZ ČR nevznesl žádnou připomínku ani faktickou výhradu k postupu VoZP v této oblasti.“