Protonové centrum Praha začalo s ozařováním nádorů prsu

9. 2. 2016

ptc

Přesným zacílením protonového paprsku se chrání srdce a plíce

Speciální program pro pacientky s karcinomem prsu spustilo v únoru pražské protonové centrum (PTC). Radioterapie, neboli ozařování, je jedním ze způsobů léčby vedle chirurgie, chemoterapie a hormonální a biologické léčby. Klasické fotonové ozařování zejména levého prsu je však problematické kvůli vysokému riziku ozáření srdce a plic. To se při ozařování protonovým svazkem snižuje na minimum.

„Základní výhodou protonové léčby je přesné zacílení protonového paprsku, vynikající pokrytí cílového objemu nebo ozařované oblasti, ochrana srdce, plic, míchy a druhého prsu, snížení rizika vzniku sekundárních nádorů a také skutečnost, že pouze proton lze použít i při opakovaném záření “, vysvětluje primář PTC Jiří Kubeš. Při ozařování levého prsu je podle něho dávka záření ve srovnání s klasickým ozařováním na srdce nižší o 99% (dávka na srdce je tedy prakticky nulová), dávka na plíce je nižší o 81% a dávka na druhý prs o 96%. Více čtěte zde.

Vojenská zdravotní pojišťovna jako první uzavřela s PTC smlouvu a začala protonovou léčbu hradit svým klientům. Díky tomu je tato přesná a k tělu šetrná terapie pro pojištěnce VoZP, kteří ji potřebují, velmi snadno dostupná.