Rozhovor s generálním ředitelem VoZP ČR Ing. Rostislavem Zezulou, MBA

2. 12. 2016

info

Pane generální řediteli, do funkce jste nastoupil v pondělí 28.11. 2016, zvolený regulérní Správní radou VoZP ČR. Jaké priority jste si vytyčil pro prvních několik měsíců?

Nejdříve mi dovolte, abych ujistil všechny naše pojištěnce a smluvní partnery, že VoZP ČR je kvalitní stabilní zdravotní pojišťovnou, která patří do systému zdravotnictví. Jako jednu z hlavních povinností cítím přispět k celkovému zklidnění situace kolem VoZP ČR a důraz na práci, kterou jsme ze zákona povinni vůči našim pojištěncům odvádět. Udělám maximum ke zlepšení mediálního obrazu VoZP ČR a získání zpět plné důvěryhodnosti v systému zdravotnictví a mezi klienty. Připravím otevřené výběrové řízení na generálního ředitele a pověření k řízení pojišťovny jsem přijal s tím, že se do tohoto výběrového řízení přihlásím. Pokud se týká priorit, rozhodně mezi ně patří celková ekonomika pojišťovny, smluvní vztahy s poskytovateli zdravotní péče, zlepšení komunikace vedení se Správní radou, Dozorčí radou, Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem obrany i Ministerstvem financí. Rozhodující je pro tuto chvíli samozřejmě stabilizace VoZP ČR a zajištění kvalitních služeb pro klienty.

 

Jaké jsou vaše první dojmy po nástupu do funkce?

Zatím jsem tu krátkou dobu, ale už jsem absolvoval řadu jednání s řadovými i vedoucími zaměstnanci a také s odbory, ze kterých mám velmi dobrý pocit. Setkávám se většinou se vstřícností a nepředstíranou profesionalitou a zájmem o VoZP ČR. To považuji za dobrý základ, na kterém se dá stavět. Můj manažerský přístup je jednoduchý, ale za dobu mé praxe jsem si ověřil, že se vyplatí sázet na slušnost, jasné zadání, přímost, důslednost a férové jednání.

Děkuji za rozhovor

Také děkuji

 

Mgr. Richard Medek, mediální manažer VoZP ČR