Stanovisko VoZP ČR k rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

9. 4. 2014

   VoZP ČR je přesvědčeno, že správní řízení ÚOHS o udělení pokuty podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, bylo realizováno v rozporu jak s procesním, tak i hmotným právem. Bohužel se opírá o mylnou skutečnost, že VoZP ČR je subjekt přímo ovládaný státem, tedy veřejným zadavatelem. VoZP ČR rozhodnutí odmítá ve všech směrech.

  • Rozklad usnesení ÚOHS ze strany VoZP ČR podle ustanovení § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zde.