Tisková zpráva: VoZP přivítala rozhodnutí soudu, jímž zrušil pokutu 1,8 milionu

1. 4. 2016

FotkyFoto_60601327_S

Krajský soud v Brně dal pojišťovně za pravdu ve sporu s ÚOHS (o rozsudku čtěte zde)

Vojenská zdravotní pojišťovna vítá, že Krajský soud v Brně dal za pravdu některým jejím argumentům, jež uplatňovala nejen v žalobě, ale též v předchozím řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále „ÚOHS“). Soud dospěl k závěru, že na Vojenskou zdravotní pojišťovnu se sice vztahuje zákon o veřejných zakázkách, ale ze zcela jiných důvodů, než rozhodl ÚOHS. Vojenská zdravotní pojišťovna bude nyní tyto důvody podrobně analyzovat a vyjádří se k nim v následném správním řízení.

V každém případě je zřejmé, že nelze chtít po adresátovi právních norem, aby znal skutečný obsah zákona lépe než ústřední správní úřad, který v dané oblasti vykonává dozor. Pokud ani ÚOHS nedokázal v rozhodnutí o pokutě úspěšně formulovat důvody, proč má být pojišťovna podřazena režimu zákona, nelze pojišťovnu trestat za to, že na správné důvody nepřišla sama ještě dříve.

 

Ilustrační foto: http://fotky-foto.cz/