Údaje o průměrných nákladech VoZP ČR na centrové léky v roce 2012

3. 5. 2013

Náklady VoZP ČR na léčivé přípravky označené symbolem "S" v roce 2012


Diagnostická skupina Název diagnostické skupiny Průměrný náklad na UP v roce 2012 
AST Asthma 295 125
BEC Bechtěrevova choroba 300 958
CRO Crohnova choroba 327 142
CUL Colitis ulcerosa 352 305
DON Dermatoonkologie 9 482
EO  Endokrinní oftalmopatie 47 269
FAC Fabryho choroba 4 265 127
GIS GIST 460 949
HAE Léčba hereditárního angioedému 173 095
HEM Hematologie 246 262
HON Hematoonkologie 291 277
JA  Juvenilní artritida 196 515
KOC KOC-NHL 245 328
MV  Metabolické vady 162 201
NHC Hepatocelulární karcinom 301 239
NHK Nádory hlavy a krku 246 930
NKO Nádory kolorecta 365 221
NLE Nádory ledvin 489 677
NOV Nádory ovárií 76 898
NPL Nádory plic 248 363
NPR Nádory prsu 442 292
NUK Nuklearní medicina 21 462
OFT Ophtalmologie 54 180
OPO Osteoporosa 77 791
PAH Plicní arteriální hypertenze 692 645
PAR Psoriatrická artritis 438 745
PSO Psoriáza těžká 274 928
RA  Revmatoidní artritis 266 411
RS  Roztroušená skleroza 214 834
SYK Synagis - kardio 72 680
SYN Synagis - nedonošenci 58 609
VIR Antivirotika 203 073