Varování před neseriózními náboráři jiných zdravotních pojišťoven

20. 3. 2013

Vojenská zdravotní pojišťovna zaznamenala v poslední době značný nárůst stížností svých klientů na zcela neseriózní praktiky „náborářů“ jiných zdravotních pojišťoven. Domníváme se, že tyto praktiky nejen že zcela opomíjí existenci etického kodexu svazu zdravotních pojišťoven, ale často jdou ještě dál, i za cenu porušení zákona.

Mezi nejčastější protiprávní způsoby jednání a lživé informace podávané náboráři patří zejména:

  • Vydávání se za zástupce Vojenské zdravotní pojišťovny (ve skutečnosti jde o náboráře jiné ZP)
  • Tvrzení, že VoZP nemá smlouvy se zdravotními zařízeními
  • Informace, že se VoZP bude slučovat s jinou zdravotní pojišťovnou a že je ze zákona přechod k jiné zdravotní pojišťovně povinný
  • Tvrzení o zápisu do smyšleného pořadníku na různé benefity (ve skutečnosti jde o přihlášku k jiné ZP)

Rozmanitost lživých tvrzení podávaných našim klientům je mnohem rozsáhlejší než výše uvedené nejčastější případy. Doporučujeme všem svým klientů, aby k takovýmto nabídkám přistupovali s maximální obezřetností a podpis na jakémkoli dokumentu si bedlivě promysleli. Vždy se totiž jedná o závazný podpis!

Vojenská zdravotní pojišťovna působí na trhu zdravotních pojišťoven již od roku 1992. Její dlouholetá zkušenost v oblasti veřejného zdravotního pojištění se projevuje mimo jiné i schopností vyrovnaného hospodaření se svými finančními prostředky. Dlouhodobě poskytuje svým klientům rozsáhlý nadstandardní program preventivní zdravotní péče s možností čerpání množství příspěvků, a to pro všechny věkové kategorie pojištěnců od dětí až po občany v důchodovém věku. Tento preventivní program by Vojenská zdravotní pojišťovna nemohla poskytovat v případě, že by nehospodařila se svými prostředky odpovědně. Také proti tvrzením, která jsou účelově šířena a týkají se údajného slučování VoZP ČR s jinou pojišťovnou, se Vojenská zdravotní pojišťovna  jednoznačně ohrazuje.  VoZP ČR je a bude suverénní, samostatnou a úspěšnou pojišťovnou na trhu českých zdravotních pojišťoven.

V případě pochybností o nabízených službách zdravotního pojištění, případně ověření si skutečnosti, zda je konkrétní zástupce skutečně zástupcem Vojenské zdravotní pojišťovny či nikoliv, volejte naší informační linku tel. č. 222 929 199 nebo navštivte internetové stránky naší zdravotní pojišťovny www.vozp.cz

Váš stabilní partner na poli veřejného zdravotního pojištění.

MUDr. Karel Štein
generální ředitel

 

 


 

Související články: